Sivuston käyttöehdot
Tietosuojaseloste
Evästekäytäntö

 Essityn Tietosuojakäytäntö

Essity AB ja sen tytäryhtiöt ja sidosyritykset (yhdessä "Essity" tai "me" tai "meitä") ova sitoutuneet kunnioittamaan tietojasi ja suhtautuvat tietosuojaan vakavasti. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, miten Essity kerää, käyttää, luovuttaa, säilyttää ja muutoin käsittelee tietoja, jotka annat meille verkkosivustojemme kautta.

 1. 1.       Henkilötietoryhmät ja käsittelyn tarkoitukset

Metatiedot

Voit käyttää verkkosivustojamme ja sovellustamme antamatta henkilötietojasi. Tällöin Essity kerää ainoastaan seuraavia käyttöön liittyviä metatietoja:

Lähdesivu, avaamisen tiedot ja aika, siirretyn datan määrä, siirron tila, verkkoselaimen tyyppi, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä, sekä selainohjelman versio ja kieli.

IP-osoitettasi käytetään mahdollistamaan pääsysi verkkosivuillemme tai sovellukseemme. Kun IP-osoitetta ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, lyhennämme sen poistamalla IP-osoitteesi viimeisen oktetin. Käytämme lyhennettyä IP-osoitetta ja muita metatietoja verkkosivujemme ja sovelluksemme käyttäjien käyttötottumusten analysointiin parantaaksemme verkkosivujemme ja sovelluksemme laatua ja palveluita.

Käyttäjätili

Luodessasi käyttäjätilin verkkosivuillamme tai sovelluksessamme, sinulta saatetaan pyytää esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, valittu salasana, puhelinnumero, pankkitilitiedot, luottokorttitiedot sekä laskutus- ja toimitusosoite. Lisäksi voit vapaaehtoisesti antaa meille tietoja esimerkiksi kiinnostuksestasi tiettyjä tuotteita tai palveluita kohtaan, sekä markkinointisähköpostin vastaanottamista koskevan pyynnön. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja tarjotakseen sinulle käyttäjätilin toimintoja, toimittaakseen sinulle markkinointimateriaalia soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa sekä analysoidakseen mielenkiinnon kohteitasi markkinointitarkoituksessa.

Tuotetilaukset

Tilatessasi tuotteita verkkosivujemme tai sovelluksemme kautta, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: käyttäjätilin tiedot, tuotteen laji ja määrä, ostohinta, tilauspäivä, tilauksen tila, tuotepalautukset sekä asiakaspalvelupyynnöt. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja sopimuksen ja tuotetilauksen suorittamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi ja puolustamiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

Arpajaiset

Jos osallistut arpajaisiin, Essity kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietojasi: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, osallistumispäivä, valinta voittajaksi, palkinto sekä vastauksesi kysymykseen. Essity käsittelee tällaisia henkilötietoja arpajaisten toteuttamiseksi, voittajan informoimiseksi, palkinnon toimittamiseksi voittajalle, tapahtuman toteuttamiseksi ja markkinointitarkoituksia varten.

Terveystiedot:

Tilaamalla joitakin tuotteita Essity voi kerätä ja käsitellä myös tietoja terveydentilasta, kuten tuotetilaus edellyttää. Terveystiedot ovat arkaluonteisia tietoja, ja Essity toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet suojatakseen tällaiset arkaluonteiset tiedot lakisääteisesti. Suostumuksen lisäksi ja tarvittaessa paikallisen lainsäädännön mukaisesti Essity voi kerätä ja käsitellä terveystietoja sopimussuhteen ja tuotetilauksen toteuttamiseksi, asiakaspalvelun tarjoamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, oikeudellisten vaatimusten puolustamiseksi, laatimiseksi ja toteuttamiseksi sekä räätälöityä markkinointia varten.

 1. 2.       Kolmannet osapuolet
 • Siirto palveluntarjoajille

Essity voi käyttää omaan lukuunsa toimivina henkilötietojen käsittelijöinä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat Essitylle tiettyjä palveluita, kuten verkkosivujen, markkinointipalvelun tai IT-tukipalvelun tarjoajia. Henkilötietojen käsittelijöillä saattaa olla pääsy ja/tai ne saattavat käsitellä henkilötietojasi tarjotessaan tällaisia palveluita.

Pyydämme näitä ulkoisia palveluntarjoajia ottamaan käyttöön ja soveltamaan tietoturvallisuutta koskevia suojatoimia varmistaakseen henkilötietojesi tietosuojan ja turvallisuuden.

 • Muut vastaanottajat

Essity voi siirtää henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisella tavalla lainvalvontaviranomaisille, hallinnollisille viranomaisille, oikeudelliselle avustajalle, ulkopuolisille konsulteille tai liikekumppaneille. Yritysjärjestelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää yritysjärjestelyyn osallistuville kolmansille osapuolille.

 • Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Keräämämme tai vastaanottamamme henkilötiedot voidaan siirtää ja niitä voivat käsitellä vastaanottajat, mukaan lukien samaan yritysryhmään kuuluvat edustajat, jotka sijaitsevat ulkomailla, myös Euroopan talousalueella ("ETA") tai sen ulkopuolella. Näihin maihin kuuluvat maat, jotka tarjoavat riittävän tietosuojan tason eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön tai sovellettavan paikallisen lainsäädännön näkökulmasta. Essity ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että siirrot ETA:n ulkopuolelle tai muille alkuperäisille alueille suojataan asianmukaisesti sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Siirroissa maihin, jotka eivät tarjoa riittävää tietosuojan tasoa, perustamme siirron asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiomuotoisiin tietosuojalausekkeisiin, hyväksyttyihin käytännesääntöihin, joihin liittyy vastaanottajan sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia sitoumuksia, muihin paikallisen lainsäädännön siirtomekanismeihin, kuten erityisiin sopimuslausekkeisiin ja sitoviin yrityskohtaisiin sääntöihin, tai hyväksyttyihin sertifiointimekanismeihin, joihin liittyy vastaanottajan sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia sitoumuksia. Voit pyytää kopion tällaisista asianmukaisista suojatoimista ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 9 (Yhteydenotot) esitetyllä tavalla.

 1. 3.       Laillinen peruste käsittelylle

oimme käsitellä henkilötietojasi seuraavalla oikeusperustalla, kun se on sovellettavissa paikallisen lainsäädännön mukaisesti:

 • Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 • Käsittely on tarpeen meitä velvoittavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen sinun tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi;
 • Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi;
 • Muut tietojenkäsittelyyn soveltuvat oikeudelliset perusteet, erityisesti jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetyt.

Voimme käsitellä arkaluonteisia henkilötietojasi seuraavalla oikeusperustalla, kun se on sovellettavissa paikallisen lainsäädännön mukaisesti:

 • Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi arkaluonteisten henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 • Käsittely on tarpeen Essityn tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla;
 • Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
 • Käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään;
 • Käsittely on tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Henkilötietojesi toimittaminen perustuu lakiin tai sopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, tai on välttämätöntä, jotta voit tehdä sopimuksen kanssamme tai vastaanottaa palveluitamme/tuotteitamme pyyntösi mukaisesti taikka on täysin vapaaehtoista sinulle.

Henkilötietojesi toimittamatta jättämisen seurauksena sinulle saattaa aiheutua haittoja, esimerkiksi siten, että et voi vastaanottaa tiettyjä tuotteita tai palveluita. Henkilötietojesi luovuttamatta jättämisestä ei kuitenkaan aiheudu sinulle oikeudellisia seuraamuksia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

 1. 4.       Mitä oikeuksia sinulla on ja kuinka voit valvoa oikeuksiasi?

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista toteutetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin. Tästä vastustamisesta ei aiheudu sinulle muita kuluja kuin viestin välityksestä peritty normaalin hinnaston mukainen maksu.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi, (ii) pyytää henkilötietojesi oikaisemista, (iii) pyytää henkilötietojesi poistamista, (iv) pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, (v) pyytää tietojen siirtämistä, (vi) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (mukaan lukien profiloinnin vastustaminen), ja (vii) vastustaa automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi).

Käyttääksesi oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin siten kuin jäljempänä kohdassa 9 (Ota meihin yhteyttä) on ilmoitettu.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

 1. 5.       Evästeet ja muut seurantateknologiat

Verkkosivuillamme ja sovelluksessamme on käytössä evästeitä. Lisätietoja evästeistä on saatavilla evästeselosteestamme [lisää linkki Cookie Policyyn].

 1. 6.       Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyytämiesi palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi. Sopimussuhteemme päättyessä poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi, elleivät lakisääteiset vaatimukset henkilötietojen säilyttämiseksi (esimerkiksi verotuksellisia tarkoituksia varten) sovellu. Voimme säilyttää yhteystietosi ja tiedot mielenkiintosi kohteena olevista tuotteistamme ja palveluistamme niin kauan kuin Essityllä on lupa lähettää sinulle markkinointimateriaalia. Meillä saattaa soveltuvan lainsäädännön perusteella olla myös velvollisuus säilyttää tiettyjä henkilötietojasi 10 vuoden ajan kulloisenkin verovuoden päättymisen jälkeen. Saatamme myös säilyttää henkilötietojasi sopimussuhteen päättymisen jälkeen, mikäli se on tarpeen muun soveltuvan lainsäädännön noudattamiseksi tai jos tarvitsemme henkilötietojasi oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, mutta vain siinä määrin kuin on tarpeen. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen rajoitamme mahdollisuuksien mukaan henkilötietojesi käsittelyä tällaisiin rajoitettuihin tarkoituksiin.

 1. 7.       Lisätietoja Yhdysvalloissa asuville kuluttajille

Kalifornian, Virginian, Connecticutin, Coloradon ja Utahin osavaltiossa (jäljempänä "lisävaltiot") asuviin kävijöihin, käyttäjiin ja muihin henkilöihin sovelletaan myös lisävaltioiden tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla täältä. [LINKKI to Supplemental State Privacy Policy]

 1. 8.       Tietosuojakäytäntömme päivitykset:

Saatamme joutua päivittämään tietosuojakäytäntöämme. Tietosuojakäytäntömme uusin versio on aina saatavilla verkkosivustollamme.

 1. 9.       Ota meihin yhteyttä

Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksia tai sinulla on muita tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Ruotsi.

Evästekäytäntö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä. Kerromme seuraavassa kappaleessa tarkemmin evästeiden käytöstä ja vaihtoehdoistasi hyväksyä tai estää evästeet.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään verkkosivustolta tietokoneesi kovalevylle, kutsutaan ”evästeiksi”. Ne eivät ole tietokoneohjelmia vaan pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivustot pystyvät tallentamaan ja keräämään tietoja Internetin käyttäjän hakutavoista. Useimmat verkkosivustot käyttävät evästeitä, koska ne ovat osa välineistöä ja parantavat Internetin käyttäjäkokemusta. Evästeiden avulla verkkosivut pystyvät tarjoamaan personoituja palveluja (ne esimerkiksi tallentavat kirjautumistiedot, säilyttävät tuotteita ostoskorissa tai näyttävät selaajalle merkityksellistä sisältöä).

Miten käytämme evästeitä

Koska me arvostamme oikeuttasi yksityisyyteen, voit valita jonkin tyyppisten evästeiden estämisen. Saat lisätietoja ja pääset vaihtamaan oletusasetukset napsauttamalla Evästeasetukset-painiketta. Tietyn tyyppisten evästeiden estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa käyttäjäkokemukseesi sivustolla ja tarjoamiimme palveluihin.

Hyväksymällä kaikki evästebannerin evästeet hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi sivustolla navigoinnin, sivuston käytön analysoinnin ja markkinointipyrkimystemme tehostamiseen. Jos muutat evästeasetuksia, joko evästeasetuslinkin kautta tai selaimessasi, verkkosivusto toimii, mutta ilman edellä mainittuja tehosteita.